Kontaktné údaje

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Kontaktné údaje
STAVING PROJEKT s.r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica
+421 905 893 150
Fakturačné údaje
IČO: 36 864 366
DIČ: 2022877395
IČ DPH: SK 2022877395

Spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 16906/S
Účet: 2621220160/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2122 0160

Kontaktné osoby

Ing. Július Žiška
konateľ spoločnosti
+421 905 220 568
ziska@staving-projekt.sk
Ing. Eugen Kmeť
konateľ spoločnosti
+421 905 696 562
kmet@staving-projekt.sk
Jana Hericová
office manager
+421 905 893 150
asistent@staving-projekt.sk
Zdena Rezáková
ekonomické oddelenie
+421 905 979 947
ekonom@staving-projekt.sk