Sme na trhu už viac ako 10 rokov.

Spoločnosť STAVING PROJEKT s.r.o. poskytuje komplexnú predprojektovú a projektovú prípravu stavieb.
Klientov sprevádzame od prvotnej myšlienky cez projektovú fázu, výstavbu až po kolaudáciu. Spracovávame všetky stupne projektovej dokumentácie. Investičné zámery, zámery verejnej práce, štúdie, projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, tendrové dokumentácie, dokumentácie pre realizáciu stavby, dokumentácie skutočného realizovania stavby. Súčasťou činnosti je aj zastupovanie klienta v styku so štátnou správou v procesoch vybavovania všetkých povolení potrebných k výstavbe. Našu spoločnosť tvorí dlhoročný stabilný tím architektov a stavebných inžinierov, vďaka čomu sú naše riešenia komplexné, ekonomické a napomáhajú našim klientom v úspešnom realizovaní ich podnikateľských zámerov.