Iné služby

  • koordinácia dodávok stavebných diel
  • projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy
  • energetický certifikát
  • autorský dozor
  • pasportizácia stavieb