Projektová príprava

  • architektonická štúdia
  • projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
  • projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
  • projekt interiéru
  • vizualizácie
  • spracovanie rozpočtu a výkazu výmer