Inžinierska činnosť

  • zastupovanie voči tretím osobám
  • zabezpečenie územného rozhodnutia
  • zabezpečenie stavebného povolenia
  • zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
  • zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete
  • povolenie k odstráneniu stavby
  • ďalšie povolenia potrebné na uskutočnenie stavby
  • vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu